Coronaviruset finns på 100 äldreboenden i Stockholms län och mer än 400 av de boende har konstaterats vara smittade av covid-19. Samtidigt kommer larm från hemtjänsten om att personal arbetar utan skyddsutrustning hos äldre som misstänks ha corona.

På Norrmalm i Stockholm avled i fredags en äldre patient av covid-19 i sitt hem. Läkaren Lotta Grönwall Lindholm berättar för Expressen att hemtjänstpersonal tidigare besökt den misstänkt smittade personen, utan skyddsutrustning.

– Distriktssköterskan ringde deras chef för att informera om att de måste ha skyddsutrustning, men fick i stället frågan om vårdcentralen hade munskydd att låna ut. Det visade sig att de inte använder skyddsutrustning överhuvudtaget, säger Lotta Grönwall Lindholm till Expressen.

Hemtjänstchefen ska ha uppgett att de enbart kan beställa skyddsutrustning när en patient har fått en diagnos. Men då är det för sent, konstaterar Lotta Grönwall Lindholm.

Även på Kommunal har man fått in larm om att hemtjänstpersonal har bristande skyddsutrustning.

– Min bild av läget är att man bryter mot arbetsmiljölagen. Man ska ha skyddsutrustning både vid misstanke och konstaterade fall av covid-19, säger ombudsman Ann Georgsson till Expressen.

Vänsterpartiets tidigare äldreborgarråd Clara Lindblom, menar att Stockholm stad har för dålig koll på de privata hemtjänstföretagen. Hon säger till Aftonbladet att kommunen bör häva avtalen med de företag som inte gör allt för att begränsa smittspridningen. Hon uppmanar samtidigt anställda att anonymt rapportera in brister till äldreförvaltningen.

Även Socialdemokraterna är kritiska och tycker att Stockholm stad borde ha agerat snabbare. Oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S), vill att man inför så kallad kohort-vård. Det innebär att man smittade på boenden sätts i karantän och att särskilda team jobbar med de äldre som har covid-19.

Stockholms äldreborgarråd Erik Slottner (KD) tillbakavisar kritiken i Aftonbladets artikel och menar att Stockholms stad jobbar hårt med frågan om skyddsutrustning i äldreomsorgen. Staden har en dialog med de privata hemtjänstföretagen och kohortvård bedriver man redan, uppger han.