Det var i slutet av mars som Annica Hansson tackade ja när hon fick frågan om hon ville ingå i det speciella teamet som ska vårda brukare som insjuknat i covid-19, men också de som är sjuka men ännu inte fått en diagnos.

Nynäshamn har fått uppdraget från Region Stockholm som kan behöva placera ut sjuka i länet.

– Jag kände att jag skulle göra ett bra jobb och hjälpa till. Jag har heller inga bakomliggande sjukdomar, säger Annica Hansson. 

Teamet består av undersköterskor och vårdbiträden. En grupp kommer att rikta sig mot de sjuka brukare som har hemtjänst och en annan mot brukare på vård- och omsorgsboende. Det kommer också att finnas en särskild avdelning på korttidsboendet Rosengården för de brukare som behöver mer vård. Annica Hansson, som i dag arbetar natt på en omvårdnadsavdelning i samma byggnad, kommer att arbeta där och i hemtjänsten.

Hon har fått instruktioner om hur skyddsutrustningen fungerar och har också genomgått webbutbildning om bland annat smittskydd.

När den här artikeln skrivs har ingen patient placerats på avdelningen på boendet. Men hon och hennes kolleger är beredda.

Om det kommer in en sjuk person lämnar Annica Hansson sitt arbete, tar en speciell hiss som bara teamets personal får använda till en särskild sluss. Där duschar och byter hon om till nya arbetskläder och skyddskläder. När arbetspasset är slut ska hon duscha igen och lägga de använda kläderna i slussen. 

– Jag känner mig förberedd, säger hon.

Jag är mer orolig för att gå på Ica än att på att jobba i covid-19-teamet.

Annica Hansson, undersköterska

När teamet aktiveras kommer hon bara att arbeta där, hon kommer alltså inte att gå mellan friska och sjuka brukare.

Om eller när Annica Hansson börjar arbeta i covid-19-teamet kommer hon att få lite annorlunda arbetstider mot i dag. Schemat är inte klart än eftersom det beror på hur många som kommer att jobba.

– Vi får förlängd överlappningstid. Det kommer att ta längre tid att byta om och att rapportera till dagpersonalen.  

Troligen blir arbetspassen en halvtimma längre än de nuvarande.

De som ingår i teamet har inte fått några andra rekommendationer om hur de ska bete sig än de andra kollegerna. Annica Hansson känner sig inte orolig för att bli smittad.

– Jag har däremot slutat att gå på gymmet, men det är mitt eget val. Jag tar promenader och är utomhus i stället. Så länge jag håller avstånd och är noga med handhygienen så känner jag mig inte orolig. Jag är mer orolig för att gå på Ica än att på att jobba i covid-19-teamet.