Asakos pojkvän Baku försvinner spårlöst. Ett par år senare träffar hon Ryohei, som ser ut precis som Baku men har en helt annan personlighet. De blir ett par, men för Asako finns hela tiden en osäkerhet – älskar hon Ryohei av rätt orsak?

Osäkerheten laddar de annars rätt vardagliga scenerna i Asakos liv, och gör dem tvetydiga. En vacker kärleksfilm som ändå känns lite långsam ibland.