Ett välkommet besked för Kommunals medlemmar, säger ordförande Tobias Baudin:

– Resursbrist får inte vara ett hinder för deras yrkesskicklighet i kampen mot corona, säger han, enligt ett pressmeddelande.

Med tidigare aviserade satsningar på kommuner och regioner innebär det att vårbudgeten innehåller cirka 22 miljarder kronor till kommunsektorn.

– Det är det största krispaketet som någonsin har presenterats för den här sektorn i Sverige, sade finansminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff.

12,5 miljarder kronor är enligt de fyra samarbetspartierna permanenta anslagsökningar och kommer kommuner och regioner till del även de kommande åren.

Ungefär tre av miljarderna syftar till att kompensera kommuner och regioner för merkostnader i samband med utbrottet av covid-19.

Det är framförallt ett stort behov av skyddsutrustning och intensivvårdsplatser som väntas medföra högre kostnader för sjukvården och omsorgen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Det är bra och nödvändigt att regeringen nu ger kommuner och regioner besked om extra statsbidrag på 15 miljarder kronor för i år, säger Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, enligt ett pressmeddelande. 

Kommunal pekar på att man länge har krävt ett äldreomsorgslyft och ser de 15 miljarder kronorna som ett första steg.

– Långsiktigt utgår vi från att resurser tillförs så att grundbemanningen inom vården och omsorgen är klart högre efter denna kris än vad den var innan, säger Tobias Baudin.