– Kommunal kan inte begära en aktivering utifrån det centrala kollektivavtalet. Utan det är fyra kriterier som ska vara uppfyllda. Och det är arbetsgivaren som begär aktivering via Sveriges Kommuner och Regioners styrelse, säger Lena Byström, gruppchef vid Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet.

Vårdförbundet Stockholm menar att alla möjligheter inom ordinarie avtal är uttömda.

– Nu måste arbetsgivaren ta sitt ansvar och be SKR att få aktivera krislägesavtalet, säger Gunilla George, ordförande i Vårdförbundet Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är det en arbetsgivare som hört av sig och vill eventuellt aktivera avtalet. Men enligt uppgifter till Dagens Samhälle har varken Region Stockholm eller Västragötalandsregionen inkommit med en sådan begäran.

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR säger till Dagens Samhälle:

– Vi kan mycket snabbt fatta beslut om att aktivera avtalet.

Kommunal anser att de inte kan avgöra om de fyra kriterierna som krävs är uppfyllda eller inte.

Men varför kan inte Kommunal precis som Vårdförbundet kräva att avtalet aktiveras i Region Stockholm?

– Först måste de fyra kriterierna vara uppfyllda. Sen vet vi ju att det är en mycket tuff situation där ute för medlemmarna. Men om kriterierna är uppfyllda eller inte kan inte vi avgöra, säger Lena Byström. 

De fyra kriterier det handlar om är:

  • Avvikelser från det normala
  • Allvarliga samhällsstörningar
  • Omedelbara insatser
  • Omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen

Många medlemmar frågar sig, om inte detta är krisläge vad är i så fall då ett krisläge?

– Det här är en pandemi och naturligtvis en otroligt jobbig situation i vårat samhälle men jag kan inte säga om det aktiverar krisavtalet eller inte. Skulle man aktivera krislägesavtalet kan man tänka sig att arbetsmiljön blir ännu mer lidande, säger Lena Byström.

Krislägesavtalet innebär inte bara högre ersättning utan också stor flexibilitet för arbetsgivare att utöka arbetstid och omflyttning av personal.

I Region Stockholm har Kommunal tecknat lokalt arbetstidsavtal för anställda på sjukhus som ger högre övertidsersättning bland annat. Vårdförbundet har sagt nej till ett sådant avtal.

Jessica Klemetsson, ordförande i avdelning Stockholm, har inte möjlighet att ställa upp på en intervju men hon svarar skriftligen så här, om varför Kommunal resonerar annorlunda än Vårdförbundet.

”Jag kan inte svara för hur Vårdförbundet resonerat. Men jag kan säga att avtalet inte var något vi önskade. Men, vi konstaterade samtidigt att om vi hade sagt nej till avtalet hade arbetsgivaren ändå beordrat övertiden med hänvisning till de regler om nödfallsövertid som finns i arbetstidslagen. I sådant fall hade det inte utbetalats kvalificerad övertidsersättning från första övertidstimmen, utan det normala kollektivavtalets enkel övertid de två första timmarna hade tillämpats. Vi säkrade något bättre villkor än vad som annars hade blivit fallet.”