Tre punkter i föreskrifterna och de allmänna råden gäller kollektivtrafiken och allmänna färdmedel:

  • se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel,
  • begränsa antalet passagerare per fordon, och
  • informera passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Exakt hur det här ska gå till diskuteras nu hos trafikhuvudmännen och de företag som kör trafiken.

Kommunals ombudsman Mario Gavran gör tummen upp för de nya reglerna.

– Det här är jättebra för våra skyddsombud på de ställen där det kan planeras neddragning av trafiken med risk för att förare drabbas av ökad smittspridning.

Mario Gavran, Kommunal.
Mario Gavran, Kommunal.

Han hade gärna sett mer tvingande regler men kan samtidigt förstå att det kan vara svårt att bestämma exakt hur många passagerare det får finnas ombord samtidigt.

– Fordonen kan vara olika stora så det kan variera när det uppstår trängsel. Men vi har ju sedan tidigare uppmaningar om att inte vara närmare än två meter från varandra och att det inte får finnas folksamlingar som är större än 50 personer. Det kan ju vara något att utgå ifrån. Sedan får det allmänna förnuftet avgöra vad som är rimligt.

Kommunal håller nu på att ta fram rekommendationer till förbundets listombud ute på trafikföretagen, fackliga ombud som är med i processen för att fram körscheman till förarna. De uppmanas att med stöd av föreskrifterna och råden se till att trafiken inte dras ned så att det uppstår risk för trängsel.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd börjar gälla i dag, 1 april, och gäller året ut.

Dessa regler kommer att påverka vardagen för alla i landet. Föreskrifterna och råden pekar ut det personliga ansvaret för att undvika smittspridning. De riktar sig också bland annat till arbetsgivare, handeln och idrottsföreningar.

Föreskrifterna och råden har tagits fram med stöd av smittskyddsförordningen och smittskyddslagen. Alla är skyldiga att följa dem, men det finns inget straff för dem som bryter mot dessa regler.