Coronakrisen tvingar Kommunal att skjuta upp förbundsmötet från slutet av maj till början av september.

På dagordningen står bland annat val av ny avtalssekreterare och överklagan av uteslutningsärenden vid Spårvägen i Göteborg.

– Vi har övervägt möjligheten att ha förbundsmötet eller delar av mötet digitalt. Men vi har kommit fram till att det inte är möjligt med tanke på valet, säger Lotta Lundén.

Valberedningen jobbar på som planerat och nomineringstiden för att föreslå ny avtalssekreterare går fortfarande ut den 9 april. Därefter ska de föreslagna kandidaterna intervjuas av valberedningen som i god tid innan förbundsmötet presenterar sitt förslag.

Den nuvarande avtalssekreteraren Lenita Granlund, som hade tänkt avgå i maj, sitter kvar på sin post till förbundsmötet i september.

Förbundsmöten är Kommunals näst högsta beslutande organ, efter kongresen där medlemmarna via ombud beslutar om de övergripande målen för förbundet samt väljer förbundets ledning.

De år det inte är kongress hålls förbundsmöten. Då kan fyllnadsval till ledningen göras, verksamheten granskas och frågor om ekonomin behandlas.