Sjukhusen i framför allt storstadsregionerna rustar upp sin kapacitet för att ta emot fler patienter som smittats av det nya coronaviruset och blivit sjuka i covid-19. Successivt utökas antalet intensivvårdsplatser, och i Stockholm och Göteborg har fältsjukhus byggts upp för att kunna avlasta den vanliga vården.

Men fler vårdplatser kräver mer vårdpersonal. Dessutom ökar frånvaron nu när personalen måste vara hemma med minsta sjukdomssymtom. Därför förbereder sig flera sjukhus nu på att förändra scheman och arbetstider. 

Undersköterskor och barnskötare (genrebild).

Covid-19

Arbetsgivaren bestämmer var du ska jobba

Nyheter

På Södersjukhuset i Stockholm har Kommunal och arbetsgivaren kommit överens om att införa tvåskift med 12-timmarspass på intensivvårdsavdelningarna. På det sättet behövs bara två undersköterskor på den arbetstid som annars kräver tre.

De nya schemana har inte börjat gälla än, utan det blir först om antalet intensivvårdsplatser utökas så mycket att de når maximalt antal, steg fyra. Nu är man på steg två. Ann-Christine Nilsson, facklig förtroendevald för Kommunal på Södersjukhuset, säger att det inte är säkert att det blir värre med tvåskift än hur det skulle kunna bli annars.

– Antingen har man det som i dag, att man jobbar dag, kväll eller natt och blir beordrad att jobba övertid ett pass till. Sedan går du hem och sover fyra timmar och sedan jobbar du dina två pass till, och är ledig en dag. Kanske. I de här tvåskiftschemana jobbar du två-tre dagar i sträck, 12-timmarspass, och sedan är du ledig 2-3 dagar, säger Ann-Christine Nilsson.

När tror ni att ni är i steg fyra?

– Det vet vi inte. Iva (intensivvårdsavdelningen) har flyttat till andra lokaler så att man ska kunna ta emot fler patienter. Man pratar om att vid 60 intensivvårdsplatser, då är man uppe på steg fyra. Om det sker om en vecka eller tre veckor eller aldrig, det vet vi inte.

Det här kommer hålla på i minst två månader och då kan man inte bränna ut sin personal på en månad, det måste finnas uthållighet.

Kevin Thompson

På Capio St Göran i Stockholm pågår just nu förhandlingar om att införa tvåskift för att få fler vårdplatser. Kevin Thompson är förhandlare för Kommunal på Capio och säger att det är en balansgång mellan att vårda de som behöver hjälp och att värna personalens arbetsmiljö.

– Vi försöker balansera att det är kris och behöver ställas om med att det måste göras med bibehållen patientsäkerhet och arbetsmiljö för personalen. Det här kommer hålla på i minst två månader och då kan man inte bränna ut sin personal på en månad, det måste finnas uthållighet. Det avgörande är hur många timmar man behöver jobba per vecka, säger Kevin Thompson.

Han påpekar också att all den vård som nu skjuts upp för att klara anstormningen av coronasmittade patienter, kommer att behöva utföras längre fram. 

– Allt förskjuts, då kan man inte köra slut på folk redan under våren, säger han.

Kommunal ska höra sig för bland medlemmarna hur de ser på 12-timmarspassen och sedan återupptas förhandlingarna på torsdag.

Även på Karolinska Universitetssjukhuset har man infört längre pass – 12,5 timmar från och med i dag, måndag. Det berättar undersköterskan Annelie Ahlgren, som jobbar natt på intensivvårdsavdelningen.

– Jag kommer att börja jobba klockan 19 i stället för 21, och jobba till 07.30. Tre dagar i rad, sedan två dagar ledigt och sedan tre dagar igen. Det kommer ju inte bli någon återhämtning för oss. Det blir intressant att se hur många som blir sjuka i stress efter det här, säger Annelie Ahlgren.

I landets övriga storstadsregioner är läget något lugnare. Varken Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller Östra Sjukhuset i Göteborg eller Skånes Universitetssjukhus har i dagsläget några konkreta planer på att införa tvåskiftspass. Närmast är man på intensiven på Östra i Göteborg där personalen har blivit förvarnade om att det kan bli aktuellt om läget förvärras ytterligare.