För runt tio år sedan beslutade Älvsbyns kommun att all förskolepersonal ska ha högskoleexamen. Det gjorde att många barnskötare fick sluta och att barnskötare bara anställdes som outbildad förskollärare på en max en termin i taget.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att riva upp det gamla beslutet. Det har fått barnskötare i kommunen att glädjas.

– Nu kan det bli riktiga anställningar för barnskötare. Det har varit otryggt både för dem och för arbetslagen när man inte vet hur länge de får stanna. De har fått veta väldigt sent om de fått fortsätta, säger Doris Olofsson, barnskötare och arbetsplatsombud.

Hon är en av åtta tillsvidareanställda barnskötare som blev kvar efter kommunens reform.

– Det var jättemånga duktiga som fick sluta och några sade upp sig också.

På hennes arbetsplats är det just nu tre som går på en otrygg anställning.

– Vi har inte så många förskollärare att vi kan fylla alla tjänster, säger Doris Olofsson.

Barnskötarna har inte heller kunnat söka förflyttning så som förskollärarna kan göra.

– Vi barnskötare är viktiga, vi är ju också med i läroplanen, säger Doris Olofsson.

Jan-Erik Backman är skolchef i Älvsbyns kommun och den person som ska genomföra reformen.

– Det är ett jättebra beslut. I dag har vi god tillgång på utbildade förskollärare, men om fem–tio år så kommer det att bli betydligt fler pensionsavgångar.

När kan de första barnskötarna anställas?

– Det ska vara möjligt redan från i höst. Det vi måste ha klart för oss är vilken utbildningsnivå vi kommer att sätta som ger behörighet för att tillsvidareanställa barnskötare, säger han.

Det handlar antingen om att utgå från barn- och fritidsprogrammet eller om kommunen ska ordna en egen utbildning på komvux. Jan-Erik Backman tror att det beslutet kommer ganska snart.

– Det är jätteviktigt att vi sätter en viss standard, säger han.