I ett första skede ska försvaret och regionen kunna inrätta 30 intensivvårdspatienter på Älvsjömässan. Det är Försvarsmaktens första sjukhuskompani som bistår med 60 stycken logistiker, militärer och vårdpersonal.

Men det är inte i första hand försvaret som ska stå för vården, utan det är personal från Karolinska universitetssjukhuset. Problemet är bara att facket än så länge inte har fått någon information om vilka eller hur många som ska arbeta på fältsjukhuset.

– All information vi har fått har vi fått via medierna, säger Carina Lenngren, facklig företrädare för sektionen på Kommunal Universitetssjukhuset.

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Stockholm, svarar:

– Jag har förståelse för det, men det här beslutet kom i går eftermiddag. 

Många är sjuka redan i dag. Man jobbar fruktansvärt mycket övertid och med det kommer ökad risk för infektioner, trötthet och att man helt enkelt går in i väggen.

Carina Lenngren

Carina Lenngren undrar hur bemanningen ska gå till och är mycket kritisk. Hon menar att personalen redan nu går på knäna. 

– Många är sjuka redan i dag. Man jobbar fruktansvärt mycket övertid och med det kommer ökad risk för infektioner, trötthet och att man helt enkelt går in i väggen.

Björn Eriksson säger att han inte kan svara på hur stor personalstyrka som kommer att behövas om fältsjukhuset blir driftsatt. Men man brukar tala om tre undersköterskor per dygn för en intensivvårdsplats.

Fältsjukhuset ska som mest kunna ha 30 platser, det skulle i sådana fall kunna handla om 90 underskötersketjänster per dygn.

Björn Eriksson vill inte spekulera om exakt bemanning, men pekar på flera vägar att gå för att trygga personalförsörjningen. Det handlar om att be nyblivna pensionärer att gå in i tjänst, att be deltidare gå upp i heltid, att för tillfället sluta med möten och kurser och att skjuta upp planerad vård som inte är akut. 

– Men jag har stor respekt för alla som arbetar i regionen. Vi är i ett extraordinärt läge och vi är redan nu hårt ansträngda. Jag är fullt medveten om det.