Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund svarar via mejl att diskussioner pågår med Vårdföretagarna och andra privata arbetsgivare men att inget är klart.

Nästa vecka ska SKR ge besked om de går med på Kommunals förslag att skjuta på förhandlingarna om nya löner och villkor för anställda i kommuner och regioner.

Om förhandlingarna skjuts upp till 1 oktober förlängs nuvarande avtal till 31 oktober. Under tiden sker inga löneökningar eller andra förändringar i villkoren.

LO:s och Svenskt Näringslivs rekommendation om att skjuta upp förhandlingarna innebär att de svarar ja på förslaget från medlarna i industriförhandlingarna att göra detta på grund av coronakrisen. Deras förslag presenterades i går.

LO och Svenskt Näringsliv är överens om att det är inte är möjligt eller lämpligt att i det här läget förhandla om nya löner och villkor med risk för strejk och andra stridsåtgärder.

Deras rekommendation är att förhandlingarna skjuts på eller pausas till 1 oktober. Målsättningen är att industriavtalet då ska vara klart senast 31 oktober och därmed sätter märket för löneökningar inom alla branscher.

LO och Svenskt Näringsliv vill att alla avtal, även Kommunals, ska vara klara senast den 31 december i år.

Vad som händer med löntagarnas rätt till retroaktivitet eller kompensation för försenade löneökningar är inte klart. Det blir en förhandlingsfråga i höst.