Carmelo Lundblad är brandman och huvudskyddsombud och arbetar på en av Västerås två brandstationer.

Först under onsdagen träffades skyddskommittén, men det gav inte fler svar.

– Vi har fått riktlinjer och jag har ställt frågan varför skyddsombuden inte har fått vara med. Vi har inte fått svar på alla frågor kring utryckning.

Carmelo Lundblad kommer i stället att vända sig till en av stationscheferna som är med på de dagliga stabsmötena som kommit till på grund av coronautbrottet.

Det handlar till exempel hur de ska agera vid automatlarm på äldreboenden som nu har infört besöksstopp. Det finns också frågetecken kring hur deltidsbrandmännen ska agera vid så kallade IVPA-larm (I väntan på ambulans).

I till exempel Värmland har räddningstjänsten tagit beslut om att räddningstjänsten inte ska åka på olyckor där det finns misstanke om coronasmitta. Det är bara ambulanspersonal som ska rycka ut.

– Där verkar de ha kommit längre, säger Carmelo Lundblad.

Enligt de nya riktlinjerna får brandmännen på de två stationerna i Västerås inte längre ses tillsammans för att inte riskera att smitta varandra.

– Vi skickar folk fram och tillbaka för vi är ofta kort om folk. Nu faller det. Vi behöver få svar på hur vi ska göra.

Hur ser sjukläget ut?

– Jag har ställt frågan men inte fått svar. I mitt skift har två, tre varit krassliga. Jag har varit hemma för vad jag tror vad influensa.

Carmelo Lundblad oroas av att de redan sedan tidigare varit underbemannade. Vad händer om många blir sjuka eller får vara hemma med barn och skolorna stänger?

– Jag ska ställa frågan om hur det ser ut. Jag har försökt få svar sedan i höstas på hur bemanningen ser ut. Vi är redan tajta.

Det är svårt att veta hur coronaviruset kommer att påverka räddningstjänsten, säger Carmelo Lundblad.

– Nu har vi ju inte ännu stängt ned som i Italien och Spanien, men det kan ju bli lugnare för oss när fler är hemma. Trafikolyckorna kanske minskar till exempel.