Ingrid Martinsson är nyss hemkommen från en semesterresa till Sri Lanka. Där har inte varit något stort utbrott av coronaviruset, och Ingrid kan gå och jobba som vanligt i köket på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Fem av hennes kollegor har stannat hemma med förkylningssymtom senaste veckan, och det har gått att lösa med timvikarier. Cheferna har informerat personalen om att de måste stanna hemma vid sjukdomssymtom. 

– Vi använder handskar när det behövs. Vi behöver inte ta varandra i handen och vi håller det avstånd som går att hålla till andra, man får ha ett säkerhetstänk på allt man gör.

I övrigt jobbar kockarna och köksbiträdena som vanligt med att laga mat till patienter på flera sjukhus i Västra Götalandsregionen. 

Känner du oro?

– Nej. Jag tror att oro och hysteri spär på hysterin för alla andra. Om man är negativ och börjar hamstra saker och isolerar sig helt, då blir man sjuk. Det hjälper inte mig eller de runt omkring mig om jag är hysterisk. Det är mina åsikter. 

Ingrid Martinsson, som är skyddsombud och arbetsplatsombud i köket, tycker inte att heller hennes kollegor verkar vara oroliga.

Om någon visar sig ha corona på arbetsplatsen då kommer ju tankar om hur smittrisken ser ut.

Känner du oro för att patienter ska bli smittade om någon av er blir sjuk?

– Ja, om någon visar sig ha corona på arbetsplatsen då kommer ju tankar om hur smittrisken ser ut, om man kan ha smittat arbetskamrater eller patienter. Man är ju inte helt säker på om det smittar via brickor och via maten, det man fått höra är ju att man smittar om man hostar eller kramar någon exempelvis. Så då skulle man nog bli orolig.

– Om något kök skulle få coronaviruset så tänker jag att man flyttar verksamheten, så att ett annat sjukhus tar över matlagningen till det sjukhuset. Jag vet inte om det blir så men det är min tanke.