Förslaget från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, riktas som en hemställan till regeringen.

– Vi tycker att regeringen bör fatta beslut om detta som ett tillfälligt komplement till att karensavdraget tillfälligt har slopats.

I dag är en arbetsgivare enligt lag skyldig att betala fortsatt sjuklön till en anställd som efter en vecka genom läkarintyg kan styrka att denne fortfarande är sjuk.

Emma Spak säger att inget hindrar dock arbetsgivare från att ändå betala ut sjuklön utan läkarintyg.

SKR har inte fattat något beslut om de ska uppmana eller rekommendera kommuner och regioner att redan nu tillämpa SKR:s förslag om att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden som är upp till två veckor.

– Inget hindrar att vi informerar om den möjligheten. Men i första hand tycker vi att detta är ett beslut som ska fattas av regeringen och omfatta hela arbetsmarknaden för att få största möjliga effekt, säger Emma Spak.