Det är undersköterskor och sjuksköterskor som jobbar på intensivvårdsavdelningen på Hallands sjukhus Varberg som har blivit sjuka av det nya coronaviruset, berättar Görel Stoltz, ordförande för Kommunals sektion Regionen Varberg.

– Vi har haft kontakt med ledningen ett par gånger i veckan men nu ska vi få information fortlöpande. Nu ska de ta prov på alla som jobbar på Iva för att ha koll på att det inte är fler som är smittade.

Det är bara personal på Iva som blivit sjuka?

– Ja, än så länge. Men de som jobbar på Iva jobbar ju inte någon annanstans så det bör inte sprida sig. Det har inte visat sig på någon annan avdelning i dagsläget i alla fall.

Är era medlemmar oroliga?

– Vi har inte haft så många som hört av sig. Jag tror inte att vi som är friska är rädda för att bli sjuka, utan man är mer orolig för att man ska sprida det till någon som är allvarligt sjuk.

Görel Stoltz säger att de anställda som blivit sjuka har lindriga influensasymtom.

– Hon som blev sjuk först har stannat hemma men de andra har haft så lindriga symtom så de hade nog inte stannat hemma om de inte visste om att det var corona, så lindriga symtom var det. De får stanna hemma så de inte ska smitta några patienter.

Såvitt Görel Stoltz erfar är de smittade anställda är avstängda för smitta med full lön.

Sjukhuset befinner sig sedan onsdagen i stabsläge.