– Det är nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridning. Vi befinner oss i ett läge med flera fall av samhällsspridning och Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta. Det finns studier från bland annat Italien som ger en tydlig bild av att det är personer med hög medelålder som dör. Vi anser därför att detta är nödvändigt för att kunna rädda liv, säger Makan Afshinnejad, presschef på Attendo.

Attendo är Sveriges största privata arbetsgivare inom äldreomsorg. Sammanlagt har de runt 16 000 anställda, varav majoriteten arbetar med äldre. 

Nu inför de alltså hemkarantän för alla anställda som kommer tillbaka till Sverige från ett annat land.

– Vi skärper reglerna för personal som varit utomlands. Från och med nu gäller det att medarbetare som varit utomlands överhuvudtaget, även i Norden, ska stanna hemma i 14 dagar oavsett om de har symtom eller inte, säger Makan Afshinnejad.

Samtidigt inför Attendo besöksstopp på alla sina äldreboenden i landet. Besöksstoppet ska gälla tillsvidare. 

Ser du någon risk att ni inte kommer att klara bemanningen?

– Inte i dagsläget. Vi har en flexibel organisation med många timanställda och kan hantera situationen på ett bra sätt.

Mycket tyder på att spridningen kommer att öka. Hur klarar ni att bemanna då? 

– Hur det ser ut framåt vill jag inte spekulera kring.

Hur kommer det att fungera om det blir så att personal måste ta hand om smittade äldre?

– Vi har dedikerade medarbetare som kan hantera eventuellt smittade, om det blir så. I så fall tar man inte hand om eller vårdar några andra på boendet. Det är ju möjligt eftersom de har egna lägenheter.

Hur kommer ni att göra inom hemtjänsten?

– Där blir det särskilda åtgärder. Vi begränsar till exempel antalet personal på våra morgonmöten, för att förhindra smittbärare. Vi använder kontrollfrågor inför varje arbetspass, som handlar om de har hosta, snuva och så vidare. Alla inom hemtjänsten har också ett hygienkit med plasthandskar, plastförkläde och handdesinfektion.

Och om det blir smittade äldre i hemtjänsten, hur gör ni då?

– Då blir det isolering och vad som kallas kohort-vård, att de sköts av särskild avdelad personal som inte vårdar andra ”friska”.

Hur hanterar ni personalens oro?

– Vi arbetar kontinuerligt med det och uppdaterar våra rutiner, och tillhandahåller den utrustning som krävs.

Kommer den skyddsutrustning som krävs på äldreboenden och inom hemtjänsten att finnas och räcka till?

– Det råder ju nationell brist på viss materiel, det handlar främst om andningsmasker där sjukvården är prioriterad. Vi har det som är plan B för skyddsutrustning. Vi säkerställer god handhygien, att hålla avstånd och ha handskar och skyddsförkläde, säger Makan Afshinnejad på Attendo.

Även Vardaga inför besöksstopp. Region Värmland och Region Blekinge har rekommenderat sina respektive kommuner att införa besöksförbud, rapporterar TT.