Ronny Peterson visar det inte men han är arg. Efter snart sex år i yrket, och två tredje­delar av en sjuksköt­erskeutbildning i bagaget, har han en lön på cirka 24 200 kronor. Det är unge­fär 1 500 under medellönen i regionen och 2 300 under snitt­lönen för alla regioner.

– Det är jättetrist för jag älskar att jobba här. Jag är precis där jag behövs, där jag gör som mest nytta och jag vill ogärna byta jobb.

Sedan 2016 har medellönen för undersköterskor i Region Västerbotten ökat med 813 kronor, 3,3 procent. Snittet för alla regioner är 6,2 procent.

Och jämför man med den region som har högst medellöner för undersköterskor, Stockholm, visar siffrorna att gapet mellan de två regionerna bara ökar. 2019 skiljer det 1 445 kronor, till Stockholms fördel.

– Vi gör samma jobb var vi än bor. Det är ju inte så att Stockholmsundersköterskorna gör ett annat jobb, konstaterar Jenny Ölund, arbetsplatsombud på geria­triken, som också sitter med vid bordet i dagrummet på avdelning 1.

Kommunal lägger mer och mer krut på yrkesutbildade i sin lönepolitik, vilket också syns på utvecklingen av medellönerna i regionerna. Men det gäller alltså inte i lika hög grad undersköterskorna, visar vår kartläggning. Två yrkesgrupper utan krav på utbildning, fordonsförare och måltidspersonal, har sedan 2016 haft en bättre utveckling av medellönerna än under­sköterskor. 

Region Västerbottens förhandlingschef, Daniel Strömberg, vill ogärna diskutera medellöner. Vi sitter i ett litet mötesrum i Regionhuset. Han vill helst prata om medianlönen, det vill säga den mittersta lönen om man lägger alla löner i en lång rad.

– När vi tittar på medianlönen, som vi tycker är det intressanta, så tycker vi att vi har löner som är marknadsanpassade om vi jämför med närliggande konkurrerande arbetsgivare, säger han och visar siffror som visar att medianlönen för undersköterskor i Region Västerbotten är högre än i hela riket och högre än genomsnittet för alla fyra regioner i norra Sverige.

En trolig förklaring till att medellönerna utvecklas långsamt är en stor generationsväxling, tror han. Något som på sikt i så fall också borde påverka median­lönen. 

Även sjuksköterskornas medellöner i Region Västerbotten ligger lågt i en jämförelse med alla regioner.

Det är inte så att ni satsar mindre på vård­yrkena i Region Västerbotten?

– Det är inte min uppfattning. När vi tittar både på undersköterskelönerna och sjuksköterskelönerna så gör vi bedömningen att vi har konkurrenskraftiga löner.

Han säger också att regionen har lägstalöner som är högre än de flesta regioner. 

En uppfattning som inte delas av Kommunals förhandlare på regionsektionen i Västerbotten, Karin Svedlert. Många av dem som nyanställs kommer in på låga löner, säger hon.

Vad ur facklig synvinkel är det mest intressanta måttet, medellön eller medianlön?

– Vi brottas med detta att arbetsgivaren inte vill titta på medellöner. Medellönen är mest intressant, för när ungdomar frågar om jobb vill de veta vad man tjänar, var medellönen ligger. 

Både Daniel Strömberg och Karin Svedlert intygar att de har ett ganska gott samarbete. I den förra löneförhandlingen för cirka ett år sedan blev dock fack och arbetsgivare oeniga, dels om själva förhandlingsordningen, dels för att arbetsgivaren ville nolla flera undersköterskor som närmar sig pensionsåldern, trots att avtalet innehållit extra löneutrymme för yrkesutbildade.

– Vi sade att det finns inte på kartan. Är det tacken för att man har jobbat i 30 år? Att sista året inte få någon löneförhöjning alls. Men vi fick upp det till att alla fick minst 400 kronor, berättar Karin Svedlert.

Vi återvänder till dagrummet vid geriatriken på Norrlands universitetssjukhus. 

Och,  jo då. Nog har Ronny Peterson hört anspelningen på sitt namn förut, nästan som racerlegenden Ronnie Peterson.

– Det är roligt att jobba med äldre på det viset, många känner till honom och kommenterar mitt namn.

Om några timmar ska patienterna serveras kassler med stuvade grönsaker och potatis. Arbetsplatsombudet Jenny Ölund är 44 år och har efter 26 år i yrket en lön på cirka 28 500 kronor. Hon säger att många av dem som närmar sig pensionen ändå inte kommit upp i löner över 30 000 kronor. När de blir ombedda att dra till med en rimlig lön för undersköterska säger Ronny Peterson:

– 27 000 kronor i ingångslön. Man ska inte dra sig för att säga den siffran. Sedan får andra yrkesgrupper säga sitt. 

Fotnot: Undersökningen gäller endast regionanställda. Privatanställda finns inte med. Siffror saknas för vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje.