De orange områdena på bilden visar de delar av händerna vi ofta missar. De blå områdena visar de delar vi missar ibland, men inte lika ofta. De omålade delarna är de vi brukar lyckas få tillräckligt rena.

Att det är just tummen och fingertopparna vi oftast missar är inte bra. Det är ju dem vi använder mest när vi sen tar i andra människor eller pillar oss i ansiktet. Och då riskerar vi att överföra smitta.

Pillar oss i ansiktet gör vi förresten ganska ofta utan att tänka på det. Enligt en undersökning gör vi det 23 gånger i timmen. Andra undersökningar visar ännu högre siffror.

Förlagan till bilden med händerna är från Royal College of Nursing, ett brittiskt fackförbund för sjukvårdspersonal. Den baseras på undersökningar av sjukvårdspersonal som tvättat händerna i vardagliga situationer – inte inför operationer och liknande.

Så håller du händerna rena

Tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Tänk särskilt på fingertoppar, tummar och övriga delar vi målat på bilden. Det tar ungefär 30 sekunder att få händerna tillräckligt rena.

Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.

Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Det här gäller vardagssituationer – för den som jobbar i vården kan det finnas andra rekommendationer.