Frågorna i checklistan handlar bland annat om hur kapprummen är utformade och om det finns tillräckligt många bord och stolar i vuxenhöjd. Det handlar också om frågor om social arbetsmiljö, som att arbetsmängden är rimlig eller inte. Listan ska exempelvis kunna användas vid skyddsronder.

Här finns checklistan.