I årets jämställdhetsbarometer har LO tittat särskilt på pensioner. En kvinna i ett arbetaryrke får i genomsnitt ut 16 100 kronor före skatt medan en man i ett tjänstemannayrke får 33 200 kronor.

– Man blir ganska chockerad när man ser vad det innebär i kronor och ören, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO, på en pressträff.

En stor orsak till de låga pensionerna är att kvinnor har lägre lön, men framför allt att de oftare jobbar deltid.

– Fler arbetarkvinnor efterfrågar heltid, men det är svårt att få, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Joa Bergold, rapportförfattare LO, Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande och Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

Det gäller också att orka jobba ända fram till pensionen. Kvinnor i arbetaryrken dominerar bland de som svarar nej på om de orkar jobba till pensionen.

– Lön och arbetsmiljö hänger ofta ihop. Det är en tydlig skillnad hur arbetarkvinnors och tjänstemäns arbetsmiljö ser ut. Det gäller både fysiskt och psykiskt och hur man har organiserat arbetet, säger Berit Müllerström. LO:s andre vice ordförande. 

För att orka jobba längre behöver framför allt kvinnor få makt över sin arbetsmiljö.

– Ibland är kvinnors arbetstider så styrda att man inte ens hinner ta den där toapauasen. Det gäller särskilt inom äldreomsorgen med minutscheman. Jag vet av egen erfarenhet att man inte kan minutstyra dusch och omvårdnad, säger Berit Müllerström.

För att förbättra pensionerna vill LO bland annat öka inbetalningarna till den allmänna pensionen och göra det möjligt att ändra i sjukförsäkringssystemet så att kvinnor kan få sjukersättning i stället för att ta ut pension i förtid.

Enligt Karl-Petter Thorwaldsson uppmanar Försäkringskassan kvinnor att ta ut förtida pension som därmed döms till ett liv i fattigdom.

– Det är chockerande, säger han. 

Det finns några ljusglimtar i jämställdhetsbarometern. Färre kvinnor jobbar deltid jämfört med när LO började med sina jämställdhetsrapporter. Nu är det 46 procent som jobbar deltid jämfört med 52 procent 2014.

LO:s krav för en bättre pension
•Statens inbetalningar till den allmänna pensionen måste öka så att inkomstpension och grundskydd kan förbättras. Skrota premiepensionssystemet.

•Ett avtalskrav är att avsättningar till tjänstepensionen ska göras under hela arbetslivet i arbetaryrken i privat sektor. I dag avsätts pengar mellan 25 och 65 år. Enligt LO skulle de ge en ökad pension på 2 500 kronor.

•Reglerna för sjukersättning måste bli mindre stränga. Den som slitits ut i ett långt arbetsliv ska inte tvingas ta ut pension i förtid.