I måndags berättade KA om Arbetsmiljöverkets nationella inspektion av arbetsmiljön i äldreomsorgen. Den visade att nästan alla arbetsgivare brister när det gäller att se till att de anställda har en bra arbetsmiljö. Det handlar framför allt om stress, arbetsbelastning och att arbetsgivarna inte gör riskbedömningar eller följer upp om åtgärder fungerar.

Under tisdagen träffades arbetsmarknadens parter Arbetsmiljöverket för att diskutera innehållet i rapporten. Ann Georgsson, ombudsman på Kommunal, var en av dem som var där.

– Tyvärr är vi inte förvånade över resultatet. Det har vi beskrivit och påtalat länge. Det positiva är att nu konstaterar myndigheten samma sak, säger hon.

Ann Georgsson menar att det finns en genusaspekt av den dåliga arbetsmiljön.

– Det är ett otroligt kvinnodominerat yrke. Jag tror inte att man ser samma bristfrekvens i de mer manligt dominerade yrkena.

För att komma tillrätta med de allvarliga problemen måste framför allt politikerna förstå att äldreomsorgen inte är ett enkelt jobb.

– De måste få upp ögonen för hur komplicerat det här jobbet är och vilka resurser som behövs. Äldreomsorgen används som en arbetsmarknadsåtgärd där vem som helst kan jobba. Om man har den synen blir det varken bra för de anställda eller för de äldre, säger Ann Georgsson.

Hon menar att det behövs ett helhetsgrepp om äldreomsorgen.

– Arbetsmiljöverket kan inte föreslå mer resurser, de inspekterar på strukturell nivå och kan inte gå så djupt in i verksamheterna som de skulle behöva. De skulle behöva samverka med Ivo och Socialstyrelsen när det gäller att uppfylla kraven på en god och säker vård.  

Arbetsgivarna måste också bli bättre på att koppla resurser till arbetsbelastning och verkligen anstränga sig för att se till att de anställda har utbildning, också för att fler ska kunna tänka sig att vilja jobba i äldreomsorgen i framtiden, menar hon.

– Om inte äldreomsorgen fungerar så fungerar inte Sverige, säger Ann Georgsson.