Sedan 2006 har antalet larm i Luleå ökat med 80 procent. Samtidigt är antalet ambulanser de samma. Efter en inspektion av Arbetsmiljöverket konstaterar myndigheten att personalen riskerar sin hälsa på grund av arbetsmiljön och kräver att bristerna åtgärdas.

– De sista åren har belastningen blivit 2–3 gånger högre. Vi har fortfarande de tre dygnsbilarna i Luleå som är ute och snurrar hela tiden. Vi har framför flera gånger att det inte är patientsäkert, säger Anders Nordvall, skyddsombud för Kommunal, till P4 Norrbotten.

När det gäller svårt sjuka barn, medvetslösa och vid hjärtstopp ska egentligen två ambulanser åka ut, men i dagsläget sker inte alltid det. Det händer också att prio 1-larm får vänta, säger Anders Nordvall.

– Det blir oroligt för personalen. Man kanske sitter i sjuktransport och får ett larm om ett barn som inte har någon andning. Man kan ju inte bara kasta ut personen man har i bilen för att åka i väg. Det här blir väldigt påfrestande, säger han.

Carl-Henrik Sirkka, enhetschef vid ambulansenheten, säger att man nu ska utreda hur ofta det sker fördröjningar på prio 1-larm och hur ofta endast en, av två, ambulanser larmas ut. 

– Personalens upplevelse tar vi på allvar, säger han till Norrländska Socialdemokraten.