Fyrens pedagogiska verksamhet har öppet för barn mellan 1 och 13 på kvällar, nätter och helger och har funnits i kommunen sedan 1997. Barnskötarna Lena Almius och Ellinor Hellman har jobbat där sedan 2007 respektive 2012. De är frustrerade över arbetsmiljön. 

– Vi har inte något medbestämmande när det gäller hur arbetet fördelas, säger Lena Almius, som också är skyddsombud.

De stora problemen började efter att Kommunal under förra våren sade upp ett lokalt avtal som man inte var nöjd med. Samtidigt som det centrala avtalet infördes bytte kommunen schema vilket innebär arbete varje helg i stället för varannan som tidigare.

– Man kan inte delta i fritidsaktiviteter eller umgås med sin familj, säger Ellinor Hellman.

– Svaret vi får av arbetsgivaren är att när man jobbar heltid så är det varje helg. Men verksamheten har inte förändrats sedan vi bytte schema, säger Lena Almius.

Med det nya schemat försvann också personalens beredskap. Tidigare hade den som jobbade natt möjlighet att ringa den som gått av kvällspasset. Nu jobbar nattpersonalen helt ensamma och ska ringa förskolechefen om de blir sjuka.

– Hon har inte alltid svarat, eller så har hon återkommit några timmar senare. Det är inte så enkelt att få in en vikarie klockan fyra på natten. Det är ingen bra lösning att hon ska vara anträffbar varje natt.

Ellinor Hellman har nyligen varit sjukskriven på grund av den dåliga arbetsmiljön. Sedan det nya schemat infördes har tre personer slutat.

– Klagar vi får vi höra att det finns andra tjänster.

I somras lämnade ett skyddsombud in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Anmälan tog upp brister i det nya schemat, utebliven risk-och konsekvensanalys, bemanning och svårigheter att ringa in vikarier vid sjukdom. Personalen har skrivit flera tillbud, bland annat efter inbrott och skadegörelse. Förskolan ligger mitt i Uddevalla och enligt Ellinor Hellman och Lena Almius förekommer det droghandel på gården.

– En natt var det någon som kände på alla dörrar och fönster. Det var väldigt obehagligt. Vi har ju ansvaret för alla barn.

Under hösten gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion och konstaterade att kommunen måste se över riskerna med ensamarbete. I februari meddelade myndigheten att Uddevalla kommun senast den 16 mars måste återkomma med besked om hur de tänker förbättra arbetsmiljön. Annars väntar vite på 100 000 kronor. 

– Vi hoppas att vi får tillbaka det gamla schemat och att vi får vara två på natten. Det går åt väldigt mycket energi till att vara frustrerad över saker, säger Lena Almius.

– Jag ser väldigt seriöst på det här. Vi kommer vidta de åtgärder som vi är ålagda. Arbetsmiljön är viktig för båda personal och barnen, säger Roger Ekeroos (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande, till Sveriges Radio P4 Väst.