Kommunal är en fantastisk förening med över 500 000 medlemmar som är på gång. Våra yrken är framtidsyrken då vi står inför det största rekryteringsbehovet till välfärden någonsin.

Arbetsgivarna har under allt för lång tid låtit löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö pressas vilket lett till att våra branscher inte alltid har ett gott rykte. Det visar sig genom att för få människor väljer att utbilda sig till våra yrken och att många kollegor väljer att lämna sina jobb till förmån för andra branscher. Det i en tid när pensionsavgångarna bara blir större.

Vi, Kommunal och våra arbetsgivare, måste förändra villkoren på arbetsplatserna, det är enda sättet att på lång sikt attrahera tillräckligt många nya medarbetare. Och för oss i Kommunal att rekrytera nya medlemmar och hålla uppe en organisationsgrad som är förutsättningen för vår affärsidé, löftet, kollektivavtalen.

För att klara dessa utmaningar behöver Kommunal:

  • Fortsätta bygga en organisation som håller ihop och går i takt. Vi måste värna och ta till vara alla förtroendevaldas och anställdas engagemang och uppmuntra och understödja det så det blir kul och meningsfullt att engagera sig i Kommunal. 
  • Kommunal ska vara en målstyrd organisation med utrymme för lokal variation. Kongressens beslut är oerhört viktiga, det är Kommunals medlemmar som lyfter problem och förslag till förbättringar. Dessa ska genomföras men det finns också utvecklingspotential utifrån hur det ser ut regionalt, lokalt eller till och med hos den egna arbetsgivaren. Vi är så många att ett förslag på lösning aldrig är rätt för alla.

Vi måste fortsätta jobba för att villkoren och arbetsmiljö blir så attraktiva så fler vill stanna kvar men också att fler ska vilja jobba i dem.

  • Se över den demokratiska organisationen och medlemsinflytandet i vår avtalsverksamhet. Engagemang kommer också genom förtroende att få företräda sina kamrater i avtalsarbetet. En hjärna tänker bra, men många hjärnor tänker bättre. Våra avtalskrav behöver samordnas tydligare, kanske i ett demokratiskt valt parlament.
  • Medlemmarna i Kommunal förtjänar att vi berättar om verkligheten, bildar opinion och visar på att det finns lösningar med bättre kollektivavtal. Villkoren på arbetsplatsen är ett område som vi kan lyfta ännu mer, gemensamt och tillsammans med lokala företrädare.
  • Vi är Kommunal, en organisation som alltid sätter medlemmarna i Kommunal först. Det ska vi vara stolta över och fortsätta med. I LO ska vi bidra med just detta. Att alla förbunden i federationen med rak rygg kan se sina medlemmar i ögonen genom kreativa förslag till lösningar på våra gemensamma problem.
  • Fortsätta driva på i arbetet för jämställda löner på svensk arbetsmarknad. Medlemmarna i Kommunal är förutsättningen för att svensk välfärd och det svenska samhället ska fungera. Vi måste fortsätta jobba för att villkoren och arbetsmiljö blir så attraktiva så fler vill stanna kvar men också att fler ska vilja jobba i dem. Yrkesutbildning måste löna sig.

Det här arbetet vill jag leda som avtalssekreterare i Kommunal. Därför har jag i dag tackat ja till nominering.