Lokalmedia skriver att den anhöriges agerande har blivit ett stort arbetsmiljöproblem där flera i personalen har sjukskrivit sig. Fyra av dem har tvingats söka hjälp hos psykolog.

Kommunals skyddsombud tycker inte att arbetsgivaren har gjort tillräckligt för att få stopp på trakasserierna och hoten. Därför har nu en 6.6a-anmälan lämnats med begäran att Arbetsmiljöverket ska gripa in.