De tre stora sjukhusen i Stockholm är i ekonomisk kris. Förra året varslade Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska sammanlagt 1350 personer om uppsägning varav minst 400 undersköterskor, 300 läkare och 575 administrativ personal.

Nu krymper varslen. Vid Karolinska väntas 226 läkare och undersköterskor sägas upp förutom administrativ personal.

Danderyds sjukhus minskar nu sitt varsel från 100 personer till att enbart gälla 20 administrativa tjänster. Resten av personalminskningen ska klaras med naturlig avgång och att vikariat löper ut.

Vårdpersonal som blir kvar vid sjukhuset kan bli omplacerade för att fylla de luckor som då uppstår.

Jenny Söderlund.
Jenny Söderlund, undersköterska och skyddsombud på Södersjukhuset.

Också Södersjukhuset drar nu tillbaka varslet av vårdpersonal.

Jenny Söderlund, som är skyddsombud och arbetsplatsombud för Kommunal, säger att det har funnits en stor oro bland undersköterskorna innan beskedet kom att ingen ska sägas upp.

– Alla är lättade nu.

Men samtidigt finns det brist på personal på akuten och vårdavdelningarna.

– Alla rekryteringar måste godkännas av vår vd. Så det råder inget absolut anställningsstopp. Men det vanligaste är att befintlig personal får frågan om de kan jobba fler och längre pass för att klara personalbristen. Det sliter i längden, vi går på knäna, säger Jenny Söderlund.