Ekot berättar att i år ska de anställda som berörs få information om sin krigsplacering. Den som får en sådan blir skyldig att tjänstgöra om regeringen fattar beslut om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

I fredstid kan krigsplacerade kallas till övningar. Det kan till exempel handla om att testa organisationen vid sjukhus i skyddsrum.

Varje kommun och region bestämmer själva hur många av de anställda som de anser sig behöva som krigsplacerade.