Enligt ett EU-direktiv har personal som byter arbetsgivare rätt att ta med sig anställningstiden till den nya arbetsgivaren. Den regeln gäller också enligt lagen om anställningsskydd, LAS.

Men den principen kom att prövas i Arbetsdomstolen sedan fyra personers anställningar hade övertagits från Apoteket AB och AstraZeneca till ISS när deras arbetsuppgifter lades ut på entreprenad. Det hela betraktades som en verksamhetsövergång enligt lagen och EU:s direktiv.

Efter ett år varslades de fyra om uppsägning på grund av arbetsbrist. Unionen hänvisade till kollektivavtalet hos de gamla arbetsgivarna, som säger att uppsägningstiden förlängs med sex månader om den anställde har fyllt 55 år och har varit anställd minst tio år.

Denna 55/10-regel är vanlig i svenska kollektivavtal, framförallt för tjänstemän.

Men ISS vägrade att räkna in anställningstiden hos de gamla arbetsgivarna så att det skulle bli förlängd uppsägningstid. 

Tvisten hamnade i Arbetsdomstolen som konstaterade att de fyra berörda omfattades av nya kollektivavtal sedan verksamhetsövergången. Därför hade de inte rätt till förlängd anställningstid enligt det gamla avtalet. 

Unionen drev frågan vidare för prövning i Högsta Domstolen, som nu har meddelat att den avslår Unionens begäran om resning i målet. Högsta Domstolen tycker inte att Arbetsdomstolen har begått något fel när de kom fram till sin dom i ärendet.