Under 2019 dog 49 personer på sin arbetsplats och över 100 000 arbetsplatsolyckor inträffade. Mer behöver göras för att ingen ska förolyckas eller skada sig på jobbet, skriver Eva Nordmark, Marie Nilsson, ordförande för IF Metall och Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, på DN Debatt.

En viktig roll för att förebygga olyckor har skyddsombuden. Men i dag har regionala skyddsombud ofta svårt att ingripa på arbetsplatser där många anställda kommer från andra länder. Orsaken är kravet på att det ska finnas minst en fackmedlem hindrar skyddsombuden, även om det får information om allvarliga brister i arbetsmiljön.

Regeringens förslag att ändra arbetsmiljölagen så att regionala skyddsombud får tillträdesrätt till arbetsplatser med kollektivavtal får stöd av IF Metall och Byggnads, enligt debattinlägget.

”En arbetsmarknad i förändring kräver nya politiska beslut för att vi ska kunna bibehålla en hög skyddsnivå i arbetsmiljöarbetet. Därför vill vi stärka skyddsombudens roll, och föreslår att de regionala skyddsombuden även ska kunna verka på alla de arbetsplatser som har eller brukar ha kollektivavtal. Det skulle göra verklig skillnad för att öka tryggheten och säkerheten på våra arbetsplatser”, skriver de.