Arbetsmiljöverket vill kontrollera att arbetsmiljöarbetet fungerar bra och sätta fokus på arbetsmiljöfrågorna inom räddningstjänsten. 

– De som arbetar inom räddningstjänsten utför en rad riskfyllda arbetsmoment och det ställer stora krav på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare och arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. 

Hon säger också att räddningstjänsten trots att det till sin natur är en mer riskfylld arbetsgivare är skyldig att följa arbetsmiljölagen som alla andra.

Inspektionerna kan handla om allt från risker med arbetsutrustning, kemiska ämnen och fysisk träning till risker med skift- och nattarbete och psykiskt påfrestande situationer. 

Det är räddningstjänsten inom kommunalförbund som omfattas av inspektionerna.