Kalla Fakta har gått igenom tusen avvikelserapporter om allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden inom hemtjänsten under 2018, de flesta utredningar enligt lex Sarah eller lex Maria.  

Granskningen visar att i 227 av fallen har för hög arbetsbelastning, stress och underbemanning varit viktiga orsaker till att missförhållandet inträffade.  

Ännu vanligare var att rutiner inte följts eller brister i personalens kompetens – i över hälften av fallen har det varit viktiga orsaker till att fel begåtts. Kalla Fakta berättar bland annat om en kvinna som bröt nacken utan att personalen förstod att det var det som hade hänt.

I nästan hälften av fallen har bristen på fungerande rutiner varit viktiga orsaker till att missförhållandet inträffat.  

Kalla Fakta besöker också hemtjänsten i Göteborg och berättar om bristerna med rapporteringssystemet Plugo, som Kommunalarbetaren rapporterat om tidigare. En anonym administratör i Göteborgs stad som jobbar med Plugo säger till Kalla Fakta att appen inte klarar av att räkna ut rätt gångtider och att den sträcka som ska ta 12 minuter kan läggas in som 2 minuter.

Kalla Faktas reporter får också tag på ett avidentifierat schema och provar att ta sig mellan vårdtagarna på utsatt tid. I sju av tolv fall klarar han inte att komma i tid. 

Gustav Bucht, professor emeritus i geriatrik vid Umeå universitet, som också jobbar för pensionärsorganisationen SPF Seniorerna, säger att misstagen som begås mycket sällan är personalens fel. 

– Visst kan det vara det någon enstaka gång men den absoluta majoriteten har att göra med att de har en situation som ibland är nästan helt omöjligt att få rätt, säger Gustav Bucht till Kalla Fakta.

Kalla Faktas program Den sjuka hemtjänsten sänds i kväll klockan 20.00.