När Söderköping liksom många andra kommuner kortade nattpassen för personalen inom vård och omsorg, lät protesterna inte vänta på sig. De kortade nattpassen innebär att man måste jobba fler arbetspass för att komma upp i samma arbetstid och därmed samma lön.

Kommunal i Söderköping anmälde kommunen till Arbetsmiljöverket. I mitten på januari utdömde Arbetsmiljöverket vite på en miljon kronor för kommunen, för att de inte vidtagit de åtgärder som Arbetsmiljöverket krävt. Kommunen har överklagat vitet och frågan ska nu avgöras av förvaltningsrätten.

Men redan i december kom Kommunal och arbetsgivaren överens om att sänka heltidsmåttet för nattpersonalen, från drygt 36 timmar i veckan till 34,33. Det blir nio timmar färre i månaden, motsvarande ett nattpass, och gäller från och med februari.

För nattpersonalen på boenden innebär det att de slipper det extra kvällspass som de blev tvungna att ta för att komma upp i heltid efter att nattpassen kortats. 

– Det finns ju bara ett visst antal nätter i månaden, så de räckte inte till alla och då fick personalen gå in och ta en kväll i stället. Nu kommer de fortfarande jobba lika många nattpass men slipper den extra kvällen, säger Marie Lind, sektionsföreträdare för Kommunal i Söderköping.

För nattpatrullen innebär dock förändringen en natt mindre i månaden.

Men det nya heltidsmåttet innebär inte att alla problem med arbetsmiljön är lösta, säger Marie Lind. De kortade nattpassen innebar att dag- och kvällspersonalen behövde jobba en timme längre på kvällen, och det påverkas inte av att nattpersonalen fått sänkt heltidsmått. Dessutom rörde anmälan till Arbetsmiljöverket mer än bara nattpassen.

– Det var en av orsakerna som gjorde att man inte orkar längre, men det är så mycket annat som inte fungerar. Det har blivit neddragningar, nu jobbar till exempel en personal mindre på natten. Och dagpersonalen får fortfarande scheman var fjärde vecka, det är vikariestopp. Det händer fortfarande att folk säger upp sig och söker sig bort från vården, säger Marie Lind. 

Dessutom har arbetsgivaren avskaffat ledigheten på tre dagar i sträck, som man fick förut.

– Vi har nio dagar ledighet på fyra veckor, det är enligt avtalet. Men förut kunde man ha en tredagarsledighet och den är helt borta, så personalen upplever att de inte får den återhämtning som de behöver. 

Marie Lind säger att personalen är nöjda med det kortade heltidsmåttet, även om många velat att det kortats ännu lite mer. Hon säger också att för många har Arbetsmiljöverkets krav på kommunen betytt mycket. 

– Man tycker att det känns skönt att det inte bara är vi som klagar för sakens skull, att det faktiskt är någon som har lyssnat på att vi har det så här tufft. Det är många som säger att gud vad skönt att någon lyssnar på oss, och det tycker man att Arbetsmiljöverket har gjort.