Hot eller våld låg bakom nästan en femtedel av de arbetsolyckor som ledde till att buss- och spårvagnsförare tvingades till sjukfrånvaro. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket för 2014-2018.

Den utsatta arbetsmiljön inom kollektivtrafiken gör att Arbetsmiljöverket nu startar en riksomfattande inspektion av 300 arbetsplatser.

– Bussförare och personal som jobbar ombord på tåg är utsatta för situationer som är särskilt riskfyllda. De ska arbeta i alla områden under alla tider, även stökiga helgnätter, och kontrollera biljetter. Därför är det viktigt att arbetsgivarna minimerar riskerna. Ingen ska behöva bli utsatt för hot eller våld på sitt arbete, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Inspektionerna ska bland annat fokusera på hur arbetsgivarna arbetar förebyggande mot hot och våld och gå igenom särskilt riskfyllda situationer. Resultatet kommer att presenteras i en rapport senare under 2020. Fokus ligger på järnväg och linjetrafik på bussar.

– Linjetrafiken drivs ofta av olika leverantörer. Arbetsmiljö bör finnas med som ett krav redan i upphandlingarna, så att det finns förutsättningar för den leverantör som vinner att erbjuda en bra arbetsmiljö, säger Eva Karsten.

Hot och våld i kollektivtrafiken

  • Totalt antal arbetsolyckor med sjukfrånvaro för buss/spårvagnsförare: 2086.
  • Varav 390 orsakade av hot eller våld.
  • 19 procent av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot eller våld på arbetsplatsen.
  • Genomsnitten för förvärvsarbetande i alla yrken är 7 procent.
  • För tågvärdar/tågmästare är siffran 27 procent.

Statistiken gäller anmälda arbetsolyckor som har lett till sjukfrånvaro 2014-2018. Källa: Arbetsmiljöverket.