Nyheten att en manlig barnskötare på en förskola i Botkyrka söder om Stockholm erkänt sexuella övergrepp mot barn slog ner som en bomb i slutet på januari. Mannen är häktad på sannolika skäl misstänkt för grovt sexuellt övergrepp mot barn, kränkande fotografering och grovt barnpornografibrott.

Det sexuella övergreppet ska ha skett på förskolan 2014 och även fotograferingen ska ha inträffat där, dock senare.

Mannen har arbetat på förskolan sedan 2013. Tidigare var han anställd vid en förskola i Ekerö kommun, där han också misstänktes för att ha förgripit sig på barn. Förundersökningen lades ner men har nu återupptagits. 

Selda Elcim är ordförande för Kommunals sektion i Botkyrka-Salem och har besökt den aktuella förskolan och träffat medlemmarna flera gånger sedan nyheten briserade. 

– Det är klart att det är väldigt omskakande. De är precis som alla andra chockade, ledsna, arga. Det här är ett stort misslyckande för hela samhället och ska inte kunna hända, säger Selda Elcim.

Hon säger att arbetsgivaren har agerat på ett bra sätt och erbjudit samtlig personal professionellt samtalsstöd. 

– Personalen säger själv att de får ett bra stöd. 

Föräldrar som har barn på förskolan har i andra medier uttryckt kritik mot förskolan och kommunen för det som har hänt. Det finns uppgifter om att föräldrar har försökt larma personal och förskolechefen om mannens beteende, men inte fått gehör för det. Det är ingenting som Selda Elcim har hört från medlemmarna på förskolan.

Hon säger också att det inte har varit några problem med hot från föräldrar, vad hon känner till. 

Händelsen har aktualiserat frågan om mäns roll i förskolan. På sociala medier förs åsikten att män inte borde få jobba i förskolan alls fram av stora feministprofiler och i stora Facebookgrupper.

Selda Elcim säger att det är helt främmande för Kommunal.

– Vi gör inte skillnad på barnskötare utifrån kön. Pedofili är hemskt oavsett vilket kön den har som utfört den hemska handlingen. Jag tycker att det är jättetråkigt med de argumenten och det är absolut ingenting vi ställer oss bakom. Tvärtom, det behövs fler manliga barnskötare, säger hon.