Förslaget går ut på att ta bort kravet på att söka tillstånd för att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och flygplatser.  Det ska också bli lättare att använda kameror vid bland annat hållplatser.

Syftet är att öka tryggheten, förebygga brott och att lättare kunna utreda brott när det skett, skriver regeringen i lagrådsremissen.

– Nu skapar vi fler verktyg för tryggheten och brottsbekämpningen i hela landet. Kameror ska snabbt och enkelt kunna sättas upp på bussar, tåg, hållplatser, stationer och flygplatser, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), i ett pressmeddelande.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.