Det var i oktober 2017 som tandvårdsbiträdet drabbades av ett epilepsianfall under ett arbetspass. Den då 19-åriga kvinnan, som haft epilepsi sedan barndomen, hade vid tidpunkten en provanställning vid Region Örebro som pågått i två månader.

Veckan efter anfallet blev hon kallad till sin chef som meddelade att hon på grund av sin epilepsi inte fick arbeta kvar.

Enligt domen beordrades hon av chefen att ”omgående lämna ifrån sig nycklar och kläder och gå hem”, eftersom hon kunde utgöra en fara för sig själv, patienter och kollegor.

–  Arbetstagaren hade informerat i förväg vad som kan hända när hon får ett anfall. Det händer inte ofta och det är över väldigt snabbt. Det fanns vad jag kan se ingen grund för det påståendet, säger Maria Fridolin, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Fackförbundet Kommunal väckte talan mot arbetsgivaren och krävde 200 000 kronor i diskrimineringsersättning för kvinnans räkning.  

Region Örebro erkänner sig nu skyldig till diskriminering, men hävdar att brottet inte motiverar ett högre belopp än 80 000 kronor, exklusive ränta, vilket kvinnan har accepterat.

– Ett medgivande är alltid positivt eftersom det innebär ett erkännande av att agerandet ifråga varit felaktigt. Upplevelsen av vad man blivit utsatt för bekräftas, vilket är värt mycket i sig, säger Maria Fridolin.

Arbetsdomstolen slår även fast att arbetsgivaren ska ersätta Kommunal för rättegångskostnader på 55 000 kronor.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.