Det var för två år sedan som en gymnasieelev i Gävle gjorde sin praktik på Gävle Ryttarsällskap. När hon skulle ta hästen ur hagen blev hon sparkad i huvudet och fick en kraftig hjärnskakning och flera ansiktsfrakturer.

Trots flera försvårande omständigheter som att flickan själv fick ta sig till stallet efteråt, att systematiskt arbetsmiljöarbete saknades och att praktikanten inte bar hjälm, frias nu alltså arbetsgivaren helt, enligt Arbetarskydd.

Gävle tingsrätt ifrågasätter att det var oaktsamheten som orsakade skadorna.