Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner har mätt responstiden från 112-samtal till att första resursen är på plats. Och Tranås i Småland toppar listan, både för räddningstjänst och ambulans (se sökbara listor nedan).

– Det är väldigt kul att kunna ge den servicen till medborgarna. Men mycket hänger ihop med geografin. Tranås är en liten kommun där majoriteten av invånarna bor inne i stan, säger Henrik Nilsson.

Mediantiden för ambulansen i Tranås att vara på plats är snabbare än tio minuter, det är därmed Sveriges enda kommun där man håller sig under den gränsen. Räddningstjänsten  är på plats på lite drygt åtta.

Räddningstjänst, ambulans och polis är samlade under samma tak under det som kallas Tranås Räddningscentrum. Vad gäller räddningstjänsten är de alltid åtta brandmän i beredskap, tre heltidsbrandmän på stationen, fyra deltidsbrandmän som har beredskap hemifrån och en insatsledare.

Längst tid för ambulansen tar det i Pajala, där mediantiden ligger över 38 minuter. Brandkåren tar längst tid i Överkalix, där det också oftast tar över en halvtimme att få hjälp.

Alla kommuner finns inte med i statistiken. Vad gäller ambulanssjukvården saknas siffror för 27 kommuner, för räddningstjänsten fattas det siffror för tre kommuner.


Responstid för räddningstjänst

Använd fältet ”Search” för att söka efter din kommun.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.


Responstid för ambulans

Använd fältet ”Search” för att söka efter din kommun.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.