– Vi vill fortsätta utbyggnaden av LSS, vi vill prioritera skolan och då ser vi inga andra möjligheter än att lägga sparbeting på vård och omsorg.

Så motiverade Norrköpings socialdemokratiska kommunalråd Lars Stjernkvist besparingarna på stadens äldreomsorg, när han uttalade sig för SVT. Besparingar motsvarar ungefär 90 underskötersketjänster, men några varsel är det än så länge inte tal om. Däremot sänker man antalet årsarbetare per plats inom demensomsorgen från 0,94 till 0,72.

– Våra medlemmar får springa ännu fortare. Vi måste nu diskutera på allvar vad man ska plocka bort för arbetsuppgifter, så att våra undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter hinner vara med sina brukare. För det kommer bli färre folk ute på enheterna, säger Kommunals Lena Lundqvist till Kommunalarbetaren.

Ur en riskanalys som SVT gått igenom pekar personal och chefer bland annat på följande konsekvenser:

”Rätten att gå på toaletten prioriteras inte.”

”Ingen personal i gemensamma utrymmen som upptäcker att en brukare går runt naken, nerkissad eller bara i blöja.”

”Försämrad kvalitet vid vård i livets slutskede.”

”Ökad väntetid på larmen för de boende.”

Besparingarna klubbades i Norrköping i måndags och hade föregåtts av stora protester. Bland annat hade 1 390 namnunderskrifter samlats in och en lokal del av Undersköterskeupporet anordnade en manifestation. Kommunal har stött upproret i deras arbete.

Bakom neddragningen står den så kallade Kvartetten, som förutom Socialdemokraterna består av Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna. Vågmästarna Miljöpartiet gjorde så att förslaget gick igenom.