Jag är undersköterska på en operations- och sterilcentral, har en veckoarbetstid på 40 timmar och jobbar inga helger eller röda dagar. Jag har ett rullande 12-veckorsschema och på 12 veckor faller det ut en ledig dag, i mitt fall måndag. Nu råkar min lediga måndag falla ut på annandag påsk. Är det riktigt att det kan bli så? Kan man få en annan ledig dag? Hur argumenterar jag för detta och/eller kan facket hjälpa mig?

/ En som undrar


SVAR: Utifrån din fråga utgår jag från att du arbetar inom en region, som omfattas av kollektivavtalet HÖK/AB med Sveriges Kommuner och Landsting.

I det avtalet regleras att veckoarbets­tiden är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Det innebär att när det infaller en helgdag på någon av dagarna måndag till lördag, så kallade lätthelgdagar, minskas antalet ordinarie arbetstimmar med antalet arbetstimmar som skulle fullgjorts den dagen. I ditt fall har du redan en ledig dag på ­annandag påsk, vilket innebär att ingen ­ytterligare ledighet utgår.