Föraren, som är anställd av Keolis, körde buss 71 när en person vid en hållplats i Angered gick till attack och skar honom med kniv i kinden. Han har förts med ambulans till sjukhuset.

– En teamchef och en Keoliskamrat är på väg till sjukhuset. Vi bistår polisen i utredningen, säger Keolis tillförordnade kommunikationsdirektör Andris Zvejnieks.

Ronny Sunesson, som alltså är ordförande för Kommunal Västs trafiksektion, säger:

– Vi ser varje dag hur samhällets tjänare utsätts. Folk tycker att de har rätt att ge sig på oss. Och det kan sätta oerhört djupa spår för dem det drabbar. Det känns som att vi har nått vägs ände för vad man kan utsätta en hel yrkeskår för. Jag har sett chaufförer som aldrig har kunnat återgå till yrket efter den psykiska påfrestningen som ett överfall innebär.

Keolis Andris Zvejnieks vet inte om det fanns någon kamera i den aktuella bussen. Polisen hade i skrivande stund inte gripit den misstänkte gärningsmannen.

Föraren, som är i 40-årsåldern, vårdas just nu på sjukhus. Skadorna bedöms som lindriga.