Bakgrunden är denna: Kammarrätten i Stockholm slog i en dom i juni i fjol fast att en fristående förskola i Värmdö måste betala för barnens blöjor. I december valde Högsta förvaltningsdomstolen att inte pröva ärendet, domen stod alltså fast.

Två kommuner som tolkar rättsläget olika är Götene i Västergötland och skånska Kristianstad.

Leif Lagergren, skolchef i Götene, säger:

– Domen i kammarrätten var en utlösande faktor för vår del. Vi hade också en diskussion om hur man tolkar maxtaxan.

För Götenes del landade diskussionen i att den borgerligt styrda nämnden beslutade att, liksom exempelvis grannkommunen Lidköping, införa gratis blöjor för föräldrarna.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte ta upp ärendet tolkades av en del som ett prejudikat för gratis blöjor. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gick dock snabbt ut och sade att det inte ska tolkas som något prejudikat. Leif Lagergren ger dock inte mycket för detta.

– Deras rekommendation kom ju ett halvår efter domen. Det var väl så dags att komma sex sju månader efteråt. Det förändrar inte vår inställning. Vi har inte haft någon diskussion att ta bort det.

En kommun som resonerar annorlunda är alltså Kristianstad. 

– Vi har aldrig haft gratis blöjor. Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation som säger att det här inte är prejudicerande, utan bara gäller för den berörda kommunen. I nuläget gör vi som vi alltid har gjort, säger Ulrica Capion, kommunikatör på barn- och ungdomsförvaltningen där.

Hon hänvisar också till ekonomiska skäl:

– Vår förvaltning står inför stora besparingar, vi kommer behöva spara på allt som inte är lagstadgat, därför känns det här inte aktuellt.

Kostnaderna för blöjorna är dock inget större bekymmer i Götene, enligt Leif Lagergren:

– Det är en väldigt ringa del av budgeten. Det kostar ungefär en halv miljon på en budget på 60 miljoner, så det är ingen stor kostnadsförändring.

Han ser fördelar med reformen:

– Vi slipper ju alla påsar som föräldrarna måste ta med. Det underlättar för personalen ute på förskolorna. Det kunde handla om tio–tolv påsar per småbarnsavdelning.