Förra året betalades ut sammanlagt 14,3 miljarder kronor från a-kassan. Det innebär en ökning jämfört med åren 2015–2018 då utbetalningarna låg stabilt på 12–13 miljarder.

Statistiken kommer från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

– Det vi ser nu är ett trendbrott, de ökade utbetalningarna är ett tecken på en försvagad konjunktur. Därför är det särskilt viktigt just nu att vara medlem i a-kassan. Det gäller både för de som är etablerade på arbetsmarknaden och för de med mer otrygga anställningar, säger Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert på Sveriges a-kassor i ett pressmeddelande.

Om man tittar på siffror för Kommunalarbetarnas a-kassa har antalet personer som får a-kassa ökat sedan 2015. 47 394 personer fick ersättning från Kommunalarbetarnas a-kassa 2019, jämfört med 43 798 år 2015.

Helena Wågberg, kassaföreståndare på Kommunalarbetarnas a-kassa, kan dock inte slå fast varför det ser ut så.

– Vi har 2000 fler ersättningstagare jämfört med ett år tillbaka. Men det är svårt att säga vad det beror på. Inom vård och omsorg borde det ändå vara en ganska bra arbetsmarknad på kommunalarnas område. Vi funderar tillsammans med Kommunal vad det beror på. Men mängden pengar som går ut ökar ju från alla a-kassor så man kan ändå tänka sig att en konjunktursvängning är på gång.

Helena Wågberg säger samtidigt att en delförklaring till att fler kommunalare får a-kassa skulle kunna vara att 75-dagarsregeln för deltidsarbetslösa har ändrats, så att man kan få del av försäkringen längre tid. En annan delförklaring kan vara att fler personer hade aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen för några år sedan.

– Vi misstänker att det är en del av ökningen hos oss. De har inte kommit in i något program hos Arbetsförmedlingen utan får ersättning hos oss i stället.

Enligt SVT är det Kommunalarbetarnas a-kassa och Unionens som betalar ut mest ersättning, och de har också många medlemmar, men ökningen är störst i byggsektorn, bland hamnarbetare och i industrin.

I vår ska en statlig utredning lämna förslag på hur fler med otrygga anställningar ska kunna omfattas av a-kassan.