Det ska gå snabbt att få träffa läkare när olyckan varit framme. Det ska finnas tillräckligt många pedagoger i förskolan för att se alla barn. Personalen i äldreomsorgen ska ha tid för fika och samtal med de äldre. Det här är självklarheter som borde vara uppfyllda redan idag. Men så ser det tyvärr inte ut i verkligheten. Regeringen måste gå Vänsterpartiet till mötes och ge mer resurser till välfärden.

Vänsterpartiet krävde i förra veckan 10 extra miljarder till välfärdsverksamheterna i landets kommuner och regioner. Det hade till exempel gett Stockholms kommun drygt 631 miljoner kronor. 

I dagarna gav regeringen och januaripartierna besked om tillskott på ca hälften av pengarna, 5 miljarder, vilket innebär drygt 300 miljoner kronor till Stockholm. Det kommer tyvärr inte att räcka för att täcka behoven.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, meddelade förra året att 2022 så kommer kommuner och regioner att behöva 38 miljarder kronor mer än i dag. Och det bara för att hålla nuvarande nivå. Då är ett tillskott på 5 miljarder helt otillräckligt.

Som om dagens läge inte var illa nog så väntar stora nedskärningar i hela landet under 2020. Åtta av tio av landets kommuner planerar nedskärningar inom bland annat äldreomsorgen och skolan.

I Stockholm är vi i ett läge där hemtjänstpersonalen tvingas springa mellan de äldre, där lärarna i skolan inte hinner se alla barn och där barnmorskorna inte hinner ta rast. Från våra stora akutsjukhus i Stockholmsregionen hör vi dagligen nya larm om långa väntetider på akuten och brist på vårdplatser. Det är oacceptabelt och ovärdigt. De borgerliga partiernas skattesänkningar har dessutom förvärrat läget ytterligare.

Som om dagens läge inte var illa nog så väntar stora nedskärningar i hela landet under 2020. Åtta av tio av landets kommuner planerar nedskärningar inom bland annat äldreomsorgen och skolan. I landets regioner planeras nedskärningar bland annat inom sjukvården. 

Det finns bara en sak för statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) att göra i nuläget om de menar allvar med att de värnar välfärden. Gå Vänsterpartiets krav till mötes. Ge välfärden de pengar den behöver.