–  Vad ska de säga? Det är ett vanligt sätt att uttrycka sig inför förhandlingar, säger Kommunals ombudsman Maria Hansson.

I början på februari kör förhandlingarna i gång om ett nytt avtal för omkring 8 000 anställda, varav cirka 5 000 medlemmar, i Svenska kyrkan. Och redan innan de startat har Kyrkans arbetsgivarorganisation förklarat att församlingarna inte har råd med ett avtal som innehåller kostsamma villkorsförbättringar.

Tvärtom har man flaggat för vissa försämringar, som rör bland annat sparande av semester och arbetskläder.

De här sakerna berör inte Kommunals medlemmar i jättestor utsträckning, enligt Maria Hansson. Kyrkan har avtal med flera fackliga organisationer.

Men frågan om arbetskläder kan ändå bli föremål för en hel del diskussion. Kommunal vill gå åt andra hållet och införa arbetskläder för dem som jobbar med förskolebarn.

– Vi menar på att det är en typ av skyddskläder de behöver, säger Maria Hansson.

Förutom löneökningar och arbetskläder vill man också ha in hälsoundersökningar i avtalet som bekostas av arbetsgivaren och ska ske på arbetstid i så fall.

– Man skulle kunna tänka sig vart tredje år eller vart femte år beroende på vilken yrkesgrupp man tillhör.

Kommunal vill också diskutera den så kallade 80-90-100-modellen som finns inom kyrkan. En modell som innebär att man som anställd kan gå ner i arbetstid till 80 procent med 90 procent av lönen men med 100 procents pensionsavsättning.

Här är det framför allt åldersreglerna Kommunal vill prata om med tanke på förändringarna i det allmänna pensionssystemet. I dag kan detta utnyttjas om man är mellan 62 och 65 år.

Kommunal kräver också att lägstalöner och andra ersättningar höjs med tre procent.

Nuvarande avtal löper ut den 31 mars.

Cecilia Herm, förhandlingschef på Kyrkans arbetsgivarorganisation, säger att det är för tidigt att kommentera Kommunals avtalskrav i detalj.

– Vi håller fortfarande på och växlar yrkanden med de andra arbetstagarorganisationerna. Vi har inte bara Kommunals krav. Det här ska paketeras och bli en lösning som kan accepteras av alla, säger hon.

Men ni säger att det bara finns utrymme för löneökningar i ett nytt avtal. Finns det något förhandla om i övrigt?

– Jag ser fram mot konstruktiva diskussioner med Kommunal. Vi har alltid haft ett bra förhandlingsklimat, så jag tror att vi kommer lösa frågorna, säger Cecilia Herm.