– Vi säger inte att när en anställt nått en viss ålder så ska du sluta jobba, utan det blir anpassat efter vem du är, vad du jobbar med, vad du vill och vad verksamheten behöver. Det blir mycket mer flexibelt, säger Zilla Jonsson, HR-direktör vid Region Östergötland, till Norrköpings Tidningar. 

Tidigare har regionen haft en åldersgräns på 68 år. 

Kommunal har inget emot förändringen men anser att det är en ickefråga för deras medlemmar.

– Det är väl jättebra om man kan få jobba så länge man orkar men problemen i våra medlemsgrupper är att i genomsnitt går man i regel i pension vid 63 år. Alla orkar inte ens jobba till 65 år i dag, säger Catarina Eriksson, ordförande i Kommunals avdelning Östergötland. 

Enligt siffror som Norrköpings Tidningar redovisar fanns det i december förra året 25 undersköterskor över 66 år anställda i regionen. Det framgår inte av siffrorna hur mycket tid de arbetar. 

Totalt har regionen cirka 13 880 anställda. 

Nyligen klubbade riksdagen igenom en höjning av den övre gränsen för hur länge man har rätt att arbeta från 67 till 68 år.