För en månad sedan installerades ett nytt betalsystem för kollektivtrafiken. Enligt tidningen Sydsvenskan har klagomålen haglat in. Det är framför allt problem med kortbetalning. Ibland kommer det inte ut någon biljett.

Det händer också att biljettpriset blir fel. Det är också problem vid bussbyten mellan stads- och regionaltrafik där det inte fungerar att blippa kortet.

De som får ta den största smällen är bussförarna. Redan den 20 december hade skyddsombuden ett möte med Skånetrafiken, men problemen är inte lösta anser skyddsombuden.

– Det har inte fungerat som det var tänkt. Det är vi som får hantera det. Vi har inte den tiden, vi är redan pressade att hålla tidtabellen, säger Lotta Berger, som jobbar på bussföretaget Transdev.

Jag hade hellre sett att vi inte hade något betalmöjlighet på bussarna överhuvudtaget.

Lotta Berger, skyddsombud och bussförare

Hon säger att bussförarna har blivit vana vid att bli utskällda.

– Det ska inte vara så. Det har blivit normalt att kräkas på bussförarna och i och med det nya systemet har det blivit ännu mer nu. Det finns en risk att verbala hot övergår i våld.

Hon har inte hört att det inträffat några våldsamma incidenter. Om någon är hotfull har bussförare ibland fått släppa på den ändå.

– Vad ska vi göra med dem? Biljettintäkterna står för 50 procent av finansieringen, men en misshandel ska inte kosta 51 kronor. Vi är väldigt utsatta.

Skyddsombuden är också missnöjda med själva biljettapparaten.

– Vi ser den dåligt och det är svårt att trycka med fingrarna. Placeringen ger problem med nacke och axlar, säger Lotta Berger.

Skyddsombuden på de bussbolag som trafikerar Skåne anser inte att systemet borde ha sjösatts.

– När vi var på informationsmöte förra året fick vi höra att det fungerar i London så det kommer att fungera här. Vi skulle bli pionjärer. Jag hade hellre sett att vi inte hade något betalmöjlighet på bussarna överhuvudtaget, säger Lotta Berger.

Det är helt oacceptabelt om någon resenär är hotfull mot någon som jobbar ombord på ett tåg eller en buss.

Mattias Hennius, presschef Skånetrafiken

Hon anser att det hade varit bättre att ha fler kontrollanter i stället för att förarna ska kontrollera biljetter.

– Här i Skåne är de tre och tre och har en trygghet i varandra, medan vi bussförare sitter bältade och oskyddade och kör dygnets alla timmar. Ensamarbete är utsatt och arbetsgivaren ska ta det i beaktande och det tycker jag inte att man gör.

Enligt Skånetrafiken ska biljettapparatens placering åtgärdas den sista februari när all gammal utrustning monterats ned.

– Vi har hela tiden sagt att det är helt oacceptabelt om någon resenär är hotfull mot någon som jobbar ombord på ett tåg eller en buss, säger Mattias Hennius, presschef på Skånetrafiken.

Delar ni bilden att det finns problem fortfarande?

– Vi har infört ett helt nytt biljettsystem. Det blir ju en omställning för många människor. Det har varit en del inkörningsproblem. Det finns några olika utmaningar som vi håller på att jobba med. Men det är viktigt att säga att det i dag överlag finns sätt för alla våra kunder att betala sin biljett, säger han. 

Vad kan Skånetrafiken göra för att förbättra arbetsmiljön?

– Det vill jag ogärna uttala mig om. Det är något mellan bussföretagen och bussförarna. Vi jobbar intensiv med att få tekniken att fungera och se till att våra kunder och de som jobbar ombord ska ha rätt information. Här har vi gjort och gör allt vi kan.