I dag bytte Kommunal och Arbetsgivaralliansen avtalskrav när det gäller Lisebergsavtalet.

Kommunal kräver, som när det gäller SKR-avtalet, tre procent högre lön och ersättningar. Samt ett arbetstidskonto som gör det möjligt att ta ut två lediga dagar i timmar, avsättning till pension eller att få ut värdet av detta på lönen istället.

Detta skulle i så fall ersätta de nuvarande Lisebergsdagarna som ger rätt till två extra lediga dagar per år utan möjlighet att istället välja extra pensionsinbetalning eller högre lön.

Dessutom kräver Kommunal ett flextidskonto som skulle göra det möjligt att arbeta mer under de dagar parken är öppen för att kunna vara ledig under den säsong som parken är stängd.

Förbundet vill även se över regeln om schemaläggning för att göra den mindre tvingande när det gäller hur många timmar som de anställda måste vara på jobbet per vecka.

Ett annat krav är att anpassa regeln om karensavdrag till vad som nu gäller enligt lag.

Arbetsgivaralliansens krav är att begränsningsregeln för hur en veckoarbetstid beräknas för visstidsanställda utökas till åtta veckor. 

Det skulle betyda att under denna period kan vissa veckor innebära mindre arbete och andra veckor mer men att det i snitt motsvarar den sysselsättningsgrad som den visstidsanställde har.

Kommunal och Arbetsgivaralliansen träffas den 21 januari för att börja diskutera avtalskraven.

Men inget avtal kommer att bli färdigt innan parterna inom industrin senare i vår kommer överens om ett avtal som blir ett märke som andra avtal väntas följa. Kommunal har dock sagt att i år ställer de inte upp på detta märke.

Lisebergsavtalet omfattar 136 medlemmar.