Snart kommer alla förskolor att behöva betala för blöjor. Det hela började med att Värmdö kommun upptäckte att en fristående förskola inte försåg barnen med blöjor. Kommunen lade ett vite vilket överklagades. Kammarrätten dömde friskolan att stå för kostnaden, en dom som Högsta förvaltningsrätten slagit fast genom att inte ta upp den.

Det här får ekonomiska konsekvenser för landets kommuner, menar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Om förskolan tillämpar maxtaxa innebär det väl antagligen att man måste betala blöjorna med skattemedel, säger Germund Persson, chefsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), till TT.

Enligt Skolverket finns det inga regler för vad som ska ingå i maxtaxan för förskoleavgiften. De flesta kommuner betalar i dag inte för förskolebarns blöjor. Enligt TT är det endast 18 kommuner som står för kostnaden.

Malmö stad har gjort en egen preliminär uträkning av vad beslutet skulle innebära i ökade kostnader. För drygt 20 000 förskolebarn på 240 kommunala förskolor skulle prislappen bli mellan 3,5 till 10 miljoner kronor.

Strax före jul sade Germund Persson till Omni att SKR ska analysera kammarrättens dom noga.

– Gissningsvis går vi väl ut med någon rekommendation till våra medlemmar efter helgerna.

Kommunalarbetaren var i kontakt med SKR under onsdagen, men än finns inget besked om när rekommendationerna väntas komma.