Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun och ska pågå i tre år. Målet är att minska koldioxidutsläppen från de kommunala transporterna, där hemtjänsten utgör en stor andel. Härnösand kommer att fungera som en så kallad testbädd där forskare och kommunen kan testa och utveckla olika lösningar.

Härnösands kommun är stor till ytan. Det betyder att hemtjänst och hemsjukvård reser både många och långa sträckor med bil för att nå brukarna. 

– Vi reser väldigt mycket i dag och kan vi minska våra utsläpp är det otroligt bra, säger Fredrik Mattsson, hemtjänstchef i Härnösands kommun.

Är tanken att det förutom minskade klimatutsläpp också kan förbättra arbetsmiljön för personalen?

– Ja, eftersom personalen förhoppningsvis slipper köra så mycket bil. Det är jobbigt när det är mörkt och halt, säger Fredrik Mattsson.

Han hoppas också att minskad bilåkning kan hålla kommunens kostnader nere, med mindre däckslitage och liknande.

Hur projektet ska utformas är inte klart än, men Fredrik Mattsson utgår från att personalen kommer att involveras.

– Det är ju de som sitter på kunskapen om hur man kör, säger han.